Så glad blir man for å få 125.000 kroner!

Så glad blir man for å få 125.000 kroner!

Sammen er vi sterke og vår frivillige drivkraft fra Frisks Jevnaker - Mari Lunder har gjennom prosjektet «Tren deg GLAD», og GLAD virkelig bidratt til trenings-,  bevegelses,- og mestringsglede. 

Juble: Deltakerne på allidrettskolen på Jevnaker feirer sjekken på 125.000 kroner de har fått fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal. Eirik Torp holder sjekken, mens andre deltakere sammen med Alexander Bjørnerud fra JIF Alliansen, jubler i bassenget. Foto: Privat

Av Anette Marcelle Hallquist

Publisert: 30. november 2017, kl. 09:32 Sist oppdatert: 30. november 2017, kl. 09:32

– Aktivitet er viktig for alle og bra for folkehelsen, presiserer leder i Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, Magnus Magnussen.

Det ble stor jubel da Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal overrakte en gavesjekk til Allidrettskolen på Jevnaker. Sjekken, som er på hele 125.000 kroner, vil komme godt med når det nå skal investeres i mer utstyr.

Allidrettsskolen heter «Tren deg GLAD», og GLAD står betegnende nok for «grenseløse aktiviteter». Det er et samarbeidsprosjekt mellom Jevnaker kommune, Jevnaker IF, og Friskis & Svettis på Jevnaker, og inviterer alle personer med funksjonsnedsettelse til å trene.

– Vi opplever både stor bevegelsesglede og mestringsglede hos deltakerne våre. Det er ingen som er så glade for å komme på trening som denne gjengen her, sier Mari Lunder ved Friskis&Svettis på Jevnaker. Og hun vil gjerne ha med at Allidrettskolen slett ikke bare er for Hadelandskommunene, hit er også folk i ringeriksdistriktet og Hole invitert til å være med.

Lunder understreker at fysisk aktivitet er viktig for alle. Det må være lystbetont og kunne mestres – og at det er viktig at alle får et tilpasset treningstilbud. Det legges også vekt på at samlingene skal være morsomme og sosiale.

– Her ser vi ser framgang både i teknikk, utførelse og treningsutbytte, understreker hun.

Samfunnsnyttig

Leder for Sparebankstiftelsen på Hadeland, Magnus Magnussen, syns gaven er et samfunnsnyttig prosjekt som ligger klart innenfor deres gavestrategi.

– Aktivitet er viktig for alle og bra for folkehelsen. Vi legger også vekt på de to idrettslagene Jevnaker IF og Friskis&Svettis Jevnaker. De legger ned en stor dugnadsinnsats i prosjektet, sier Magnussen.

RB Sparebankstiftelsen

Gave: Sparebankstiftelsen overrekker sjekk på 125.000 kroner til Allidrettskolen på Jevnaker. Fra venstre: Øyvind Norstrøm, kulturleder i Jevnaker kommune til venstre, så Magnus Magnusen, daglig leder Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner, Nittedal, Alexander Løchsen Bjørnerud, JIF Allianse og Mari Lunder, Friskis&Svettis Jevnaker. I bassenget er det deltakere fra allidrettskolen. Foto: Privat

Utstyret som skal kjøpes inn, vil være klart for bruk allerede neste sesong. Og da snakker vi både barnespinningsykler, svømmeutstyr og styrketreningsutstyr.

Lunder presiserer hvor viktig det er at treningen er lystbetont, at det er viktig å kunne tilby forskjellige aktiviteter.

Mer trening i februar

– I høst har vi hatt både spinning, styrketrening, ballspill, svømming og bordtennis. Vi gleder oss til en ny runde med Allidrettskolen i februar, med flunkende nytt utstyr takket være Sparebankstiftelsen, sier hun engasjert.

Kulturleder i Jevnaker kommune, Øyvind Norstrøm, er også svært glad for pengegaven.

– Fra kommunens side er vi svært glade for dette rause bidraget fra Sparebankstiftelsen, sier han.

Norstrøm forteller at kommunen har inngått et partnerskap med Friskis & Svettis med et langsiktig mål om å skape en god og sosial aktivitetsarena med idrettsglede i fokus.

– På vegne av målgruppa er vi svært glade for å kunne tilby tilpasset treningsutstyr og apparater som gjør at alle kan ta del i aktivitetene, uansett forutsetninger. Dette hadde vi ikke klart uten Sparebankstiftelsen, avslutter han.

			
Utvalgte bilder fra

#friskissvettisnorge