Sammen er vi sterke og vår frivillige drivkraft fra Frisks Jevnaker - Mari Lunder har gjennom prosjektet «Tren deg GLAD», og GLAD virkelig bidratt til trenings-,  bevegelses,- og mestringsglede. 

			
Utvalgte bilder fra

#friskissvettisnorge