Blogg

Nye mål å strekke seg mot i 2016?

Vi er en god uke inn i det nye året, og statistisk sett er det nå bare to uker til nyttårsforsettene må vike for andre…

Ikke i kveld kjære, jeg har hodepine!

En kjent unnskyldning som kan brukes i mange sammenhenger, men den er nok mer aktuell i disse dager enn ellers i året.

In the name of love!

Mange har opp gjennom årene stilt seg undrende til navnet «Friskis&Svettis». Og bare måten det blir skrevet på finnes nesten i like mange utgaver som…

			
Utvalgte bilder fra

#friskissvettisnorge