Bli funksjonær

For deg som ønsker å bli leder/instruktør
Hvert år utdannes nesten 1 000 ledere og instruktører i Friskis&Svettis (i Norge og Sverige) og de fleste foreninger er det stor etterspørsel etter nye og inspirerende ledere/instruktører .Det finnes i dag nesten 8 000 aktive ledere og instruktører i hele Friskis&Svettis, fra Hammerfest i nor til Paris i sør. Alle har de gått gjennom Friskis&Svettis grunnutdanning, oppdelt på «Ettan» og en «treningsformsutdanning». Men før de kom så langt har de også tatt seg gjennom en rekrutteringsprosess hjemme i egen forening. Du må beregne flere måneder fra du rekrutteres til du er ferdig leder, det krever en del jobbing, men det kommer til å bli mye moro også.

Fine møter og opplevelser er belønningen
Det er heftig å stå i sentrum å lede en gruppe mennesker, som stoler fult og helt på at du skal gi dem en effektiv og morsom treningsopplevelse.Like spennende er det å føle at du ved en instruksjon i styrkerommet klarer å formidle kunnskap og treningsglede hos den andre personen.

Å møte så mange nye mennesker som du får anledning til som leder, instruktør, vert eller resepsjonist er meget givende.
Så vil du bli rik, rik på fine møter og opplevelser, er dette en god start på møtet mellom deg og Friskis&Svettis. Belønningen ligger nemlig på ett helt annet plan en i lommeboken. Alle funksjonærers oppdrag i Friskis&Svettis er ideelt.

Høres det kult ut? Alt henger på din drivkraft, i forhold til hvorfor du vil bli leder eller instruktør.

Hva må du være glad i?
Friskis&Svettis har en virksomhetside som du må ha et positivt forhold til. Du må like våre verdier som ligger til grunn for alt vi gjør.

Dette er vår Virksomhetsidé; Friskis&Svettis tilbyr lystbetonet og lett tilgjengelig trening av høy kvalitet for alle. Verdiene brukes internt for å minne oss på hvilken måte vi skal leve og realisere virksomhetsideen.

Hør av deg
Om du liker det du har lest så langt er det bare å ta kontakt med din nærmeste Friskis&Svettis forening. Spør hvordan rekrutteringen av nye ledere/instruktører foregår i akkurat din foreningen, det kan variere fra forening til forening.

Først hvorfor, så hvordan
Tenk igjennom hvorfor du er interessert i å engasjere deg i Friskis&Svettis før du bestemmer deg om du har lyst å bli leder/instruktør. Det spørsmål vil du definitivt få dersom du kommer på et rekrutteringsmøte. Det er viktig å vite hvorfor!

Svaret på hvordan lederrekruttering foregår er at du vil bli intervjuet, du får en oppgave og eventuelt også litt trening. Deretter får du beskjed om du får tilbud om å bli leder/instruktør eller kanskje du oppmuntres til å trene litt mer med F&S for å prøve igjen senere.

Slik skjer rekrutteringsprosessen
Rekrutteringsprosessen er ikke eksakt lik i hver Friskis&Svettis forening. Men du kan regne med at det kommer til å ta noen måneder fra start til mål.
I de større foreningene er det ofte flere uttaks tilfeller. Du fyller ut en søknad og er velkommen til et rekrutteringstreff (kan bli kalt audition, testgym eller bare rekrutteringstreff). Her kan du få en praktisk oppgave, f.eks dersom du ønsker å bli jympaleder ser rekruttererne på hvordan du bruker kroppen, at du kan holde takten og ikke minst at du orker en hel trening.

Du vil også bli intervjuet. Rekruttererne lytter etter litt forskjellige ting avhengig av hvilken type leder eller instruktør du vil bli. På Foreningens hjemmesider finner du treningstilbudet i din forening. På rekrutteringstreffet får du også litt innsikt i forventninger fra foreningen og hvilke forventninger du kan ha til å være leder/instruktør.

Utdanningen skjer i to trinn
Utdanningen administreres av Friskis&Svettis Norge og er i to trinn. «Ettan» er en fire dagers grunnutdanning hvor alle som skal bli en form for leder eller instruktør går. Du bor på internat og får en god porsjon trening mellom teori undervisning.
Kurset går du sammen med deltagere fra Friskis&Svettis foreninger fra hele landet og du får undervisning i anatomi, fysiologi, lederskap, treningslære og lærer om F&S idé, verdier og treningsformer.

En måned før kursstart får du en prepp-oppgave for å forberede deg før kurset, denne oppgaven gjør du hjemme. Etter «Ettan» forbereder du deg før dit «treningsformskurs» ved å repetere og teste din kunnskap fra «Ettan». Du får også prepp-oppgaver for å forberede deg før dette kurset.

«Treningsformskurset» har fokus på den type trening du skal lede eller instruere. Kurset varierer mellom 2.5 til 4.5 dager avhengig av treningsform. Her får du mer praksis og trening.
Når du kommer hjem til din forening etter kurset får du en fadder eller ledersupport som støtter deg fram til din lisensiering. Du kan diskutere trening og lederskap, få tips om musikk og teste ditt program og ditt lederskap på din fadder.

Sluttprøven kalles lisensiering
Det siste som skjer er at du må godkjennes av en av Friskis&Svettis behørige lisensierere. Leder du gruppetrening får du lede en vanlig trening mens lisensiereren ser at du har forstått programopplegget og at leder på en bra og pedagogisk måte. Skal du instruere i styrkerommet følger lisensiereren deg under en instruksjon.

Nervøsitet kan være på plass men ingen krever at du skal være perfekt første gang. Klarer du ikke lisensieringen får du en ny sjanse. Da bør det sitte!

Utvikle dine talenter
For at du som leder og instruktør skal være trygg og fortsette å holde samme høye kvalitet gjøres oppfølginger hvert år. En oppfølger ser på din trening eller instruksjon og gir deg feedback som kan hjelpe deg å hele tide utvikle din trening og ditt lederskap. Foreningen har også mulighet å tilby deg nye kurs etterhvert slik at du opplever at du videreutvikles.

Vil du vite mer? Sjekk med din nærmeste Friskis&Svettis forening. Ring, mail eller spør på treningen, en leder, instruktør eller vert om når og hvordan rekrutteringen foregår.

Lykke til!

			
Utvalgte bilder fra

#friskissvettisnorge