Funksjonær

Av ca 20 000 medlemmer i Friskis&Svettis Norge har 1 500 valgt å oppleve enda mer. Dette er ideelle funksjonærer som vil litt mer og velger å engasjere seg i Friskis&Svettis på sin fritid.

Å være funksjonær Friskis&Svettis innebærer å ta del i og bidra med ditt engasjement inn i et idrettslag tuftet på idrettens verdier om å skape idrettsglede for alle. Eller som Friskis&Svettis egne verdier sier, «Tilby lett tilgjengelig, lystbetonet trening av høy kvalitet for alle». Man kan bidra med litt eller mye ut fra egen kapasitet. Det finnes flere funksjonær roller. Her kan du lese om hvordan man blir vert eller leder/instruktør. For å vite om din forening rekrutterer nye funksjonærer kontakter du din forening. http://www.friskissvettis.no/kontakt/foreninger

Å bli vert

			
Utvalgte bilder fra

#friskissvettisnorge