Funksjonær

Bli medlem

For å bli medlem i en Friskis&Svettis forening tar du kontakt direkte med din nærmeste forening (der du ønsker å trene).
http://friskissvettis.no/kontakt/foreninger

Friskis&Svettis...
utstyrer deg med et til enhver tid gyldig medlemskortforsøker til enhver tid å tilrettelegge trening⁄ mosjon slik at det gir best mulig utbytte for medlemmetforbeholder seg rett til å holde stengt eller ha innskrenket åpningstid i ferier, på helligdager o.l. I tillegg kan treningstider⁄ timeplan endresforbeholder seg rett til å begrense antall deltagere på treningfraskriver seg ethvert ansvar for tap av gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i våre lokaler, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre Friskis&Svettis har opptrådt uaktsomthar på vegne av sine medlemmer tegnet skadeforsikring, som gjelder både under trening – og til og fra treningkan foreta adgangskontrollhar null toleranse i forhold til doping og er medlem av Antidoping Norge, hvilket betyr at dopingkontroll kan bli gjennomført uanmeldt.

			
Utvalgte bilder fra

#friskissvettisnorge