Funksjonær

Medlem

Som medlem i en Friskis&Svettis forening...

er du også medlem i Norges Idrettsforbund (NIF), da alle Friskis&Svettis foreninger er selvstendige idrettslag knyttet til NIF gjennom Norges Fleridrettsforund, seksjon Friskis&Svettishar du stemmerett på årsmøte i Friskis&Svettis foreningen du er medlem ier medlemskapet ditt personlig og kan ikke brukes av andrehar du selv ansvar for å være helsemessig skikket til å benytte treningenforplikter du deg til å følge de anvisninger som de ansatte/funksjonærer på treningsstedet gir, og de regler og retningslinjer som gjelder i foreningens treningslokalervil eventuelle brudd på regler og retningslinjer kunne føre til oppheving av medlemskap ⁄ utestengelse.plikter du å oppgi ny adresse, ved flytting, endring av navn, eventuelt bankkonto dvs opplysninger som er relevant for administrasjon av ditt medlemskap i din Friskis&Svettis foreninggjelder ditt medlemskap i treningslokalene i din lokale Friskis&Svettis forening, med evt begrensninger ifht kjøpt korttype. Dersom du skal trene hos en annen Friskis&Svettis forening kjøper du enkeltbillett til redusert pris mot fremvisning av ditt gyldige medlemskort

 

			
Utvalgte bilder fra

#friskissvettisnorge