Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og avholdes som regel i første kvartal hvert år.

Styret i foreningen har ansvar for innkalling og avvikling av årsmøtet, styret forplikter seg også til å følge gjeldende regler for gjennomføring. Styret må i god tid på forhånd orientere valgkomiteen om at årsmøte skal avholdes slik at valgkomitéen kan starte sitt arbeid med å finne kandidater til styret.
I protokollen fra forrige årsmøte finnes en oversikt på hvem i styret som er på valg. Valgkomiteen kan ikke ha medlemmer som sitter i styret.
Foreninger i Friskis&Svettis skal følge «Lovnorm for idrettslag i NIF», på hvordan årsmøtet skal gjennomføres. Dette gjelder bl.a. innkalling, ledelse av årsmøtet, årsmøtets oppgaver, stemmegivning og eventuelt gjennomføringen av ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet skal vedta medlemsavgiften, vedta budsjettet, behandle foreningens årsmelding, behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, og foreta valg på leder og nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Velge valgkomite og kontrollkomite, samt revisorer.

			
Utvalgte bilder fra

#friskissvettisnorge