Organisasjonen

Friskis&Svettis er en ideel organisasjon som består av totalt 157 ideelle idrettsforeninger i Europa som er tilknyttet Friskis&Svettis Riks i Sverige.

I tillegg til å være en del av Friskis&Svettis Riks er Friskis&Svettis Norge tilsluttet Norges Idrettsforbund som en egen seksjon i Norges Fleridrettsforbund og har i dag 41 foreninger og nesten 20.000 medlemmer.

Hver enkelt Friskis&Svettis forening er en selvstendig enhet, med egne lover, regnskap m.m., alt organisert og drevet i tråd med lover, regler og prinsipper for idrettslag. Høyeste bestemmende instans er årsmøtet, der alle medlemmer har møte– og stemmerett. Noen større foreninger har egne ansatte, men i flertallet av de norske foreningene er det arbeidende styrer som administrerer den daglige driften.

Treningstilbudet varierer fra forening til forening grunnet ulike forutsetninger. Felles er at alle ledere og instruktører er utdannet og diplomert/lisensiert via Friskis&Svettis Riks eller Friskis&Svettis Norge. Utdanningene er grunnleggende for å holde verdier, kompetanse og kultur levende.

En forutsetning for at medlemsdemokratiet skal fungere er at alle medlemmer har mulighet til å påvirke virksomheten og utviklingen i sin forening. Hvert år inviteres medlemmene i Friskis&Svettis til årsmøte av sin forening. På hvert årsmøte velges det styre ut som medlemmene vil skal lede foreningens arbeid i løpet av året.

			
Utvalgte bilder fra

#friskissvettisnorge