Utdanningen er selve kjernen

Bli funksjonær

Av ca 22 000 medlemmer i Friskis&Svettis Norge har 1 500 valgt å engasjere seg enda mer enn å «bare» bli med på trening. Dette er ideelle funksjonærer som har bestemt seg for å bruke en del av sin fritid på Friskis&Svettis og treningen blir mer enn bare fysisk aktivitet; det blir en hobby!


Å være funksjonær Friskis&Svettis innebærer å ta del i, og bidra med ditt engasjement inn i et idrettslag tuftet på idrettens verdier om å skape idrettsglede for alle. Eller som Friskis&Svettis egne verdier sier, «Tilby lett tilgjengelig, lystbetonet trening av høy kvalitet for alle». Man kan bidra med litt eller mye ut fra egen kapasitet og livssituasjon. Det finnes flere funksjonær-roller. I teksten under kan du lese om hvordan man blir vert eller leder/instruktør. For å vite om din forening rekrutterer nye funksjonærer kontakter du din forening. http://www.friskissvettis.no/kontakt/foreninger


Å bli vert 
Som vert på Friskis&Svettis er du ofte det første ansiktet mosjonisten møter. Derfor liker du mennesker og møtet mellom mennesker. Du får folk til å føle seg velkomne, du skaper atmosferen og rammer inn besøket på Friskis&Svettis. Du har personlig utstråling, en positiv væremåte og evne til å ta egne initiativ og ta i et tak når det trengs. Du er en person som tørr å by på deg selv!
Foreningen gir deg den opplæring du trenger.
Ta kontakt med foreningens utdanningsansvarlig eller vertsansvarlig.

Å bli leder/instruktør 
Hvert år utdannes nesten 1 000 ledere og instruktører i Friskis&Svettis (i Norge og Sverige) og i de fleste foreninger er det stor etterspørsel etter nye og inspirerende ledere/instruktører. Det finnes i dag nesten 8 000 aktive ledere og instruktører i hele Friskis&Svettis, fra Hammerfest i nord til Paris i sør. Alle har de gått gjennom Friskis&Svettis grunnutdanning. Et grunnkurs; «Ettan» og en påfølgende «treningsformsutdanning». Men før de kom så langt har de også tatt seg gjennom en rekrutteringsprosess hjemme i egen forening. Du må beregne litt tid fra du rekrutteres som leder til du er ferdig utdannet, og det krever en del jobbing, men det kommer til å bli mye moro.


Fine møter og opplevelser er belønningen
Det er heftig å være midt i en gruppe mosjonister og lede trening. Mosjonistene stoler fult og helt på at du skal gi dem en effektiv og morsom treningsopplevelse.
Like spennende er det å føle at du ved en instruksjon i styrkerommet klarer å formidle kunnskap og treningsglede hos den andre personen.
Å møte så mange nye mennesker som du får anledning til som funksjonær er meget givende.
Vil du bli rik, rik på fine møter og opplevelser, er dette en god start på møtet mellom deg og Friskis&Svettis. Belønningen ligger nemlig på ett helt annet plan en i lommeboken. Alle funksjonærers oppdrag i Friskis&Svettis er ideelt.
Høres det interessant ut? Det er din drivkraft, i forhold til hvorfor du vil bli leder eller instruktør som avgjør om du vil trives og lykkes med denne rollen.


Dette appellerer til deg:
Friskis&Svettis har en virksomhetsidé som du har et positivt forhold til. Du står inne for våre verdier som ligger til grunn for alt vi gjør.
Dette er vår Virksomhetsidé; Friskis&Svettis tilbyr lystbetonet og lett tilgjengelig trening av høy kvalitet for alle. Verdiene brukes internt for å minne oss på hvilken måte vi skal leve og realisere virksomhetsideen.


Vi vil høre fra deg
Om du liker det du har lest så langt er det bare å ta kontakt med din nærmeste Friskis&Svettis forening. Spør hvordan rekrutteringen av nye ledere/instruktører foregår i akkurat din foreningen, det kan variere fra forening til forening.


Først hvorfor, så hvordan
Tenk igjennom hvorfor du er interessert i å engasjere deg i Friskis&Svettis før du bestemmer deg om du har lyst å bli leder/instruktør. Det spørsmål vil du definitivt få dersom du kommer på et rekrutteringsmøte. Din motivasjon er viktig for Friskis&Svettis!
Svaret på hvordan lederrekruttering foregår er at du vil bli intervjuet, du får en oppgave og eventuelt også litt trening. Deretter får du beskjed om du får tilbud om å bli leder/instruktør eller kanskje du oppmuntres til å trene litt mer med F&S for å prøve igjen senere.


Slik skjer rekrutteringsprosessen
Rekrutteringsprosessen er ofte forskjellig fra forening til forening, men det kan ta noen måneder fra rekrutteringstreffet til du er ferdig utdannet leder. Dette avhenger hvilken type kurs du skal gå, og når på året det er treff i din forening.
I de store foreningene er det ofte flere rekruteringstreff. Du melder deg på et uforpliktende treff og får her all informasjon du trenger for å avgjøre om dette er noe du virkelig har lyst til. Her kan du få en praktisk oppgave, f.eks dersom du ønsker å bli jympaleder vil det bli tatt en vurdering av takt, kroppskontroll og kapasitet. Under treffet vil vi gjerne vite litt mer om deg, litt avhengig av hvilken type instruktør eller leder du vil bli. På foreningens hjemmesider finner du treningstilbudet i din forening. Under rekrutteringstreffet får du også litt innsikt i forventninger fra foreningen og hvilke forventninger du kan ha til din rolle som leder/instruktør.


Utdanningen skjer i to trinn
Utdanningen administreres av Friskis&Svettis Norge og er i to trinn. «Ettan» er en fire dagers grunnutdanning hvor alle som blir ledere eller instruktører går. Du bor på kursgården og får en god porsjon trening mellom den teoretiske undervisningen.Kurset går du sammen med deltagere fra Friskis&Svettis foreninger fra hele landet og du får undervisning i anatomi, fysiologi, lederskap, treningslære og lærer dessuten mer om F&S idé, verdier og treningsformer.
En måned før kursstart får du en e-læringsoppgave, preppen, for å forberede deg før kurset. Denne oppgaven gjør du hjemme. Etter «Ettan» skal du gå et Treningsformskurs. Her forbereder du deg ved å repetere og teste din kunnskap fra «Ettan». Dette skjer også via e-læring og gjennomføres før neste kurs.
Treningsformskurset har fokus på den type trening du skal lede eller instruere. Kurset varierer mellom 2.5 til 4.5 dager avhengig av treningsform. Her får du mer praksis og trening.
Når du kommer hjem til din forening etter kurset får du en fadder eller ledersupport som støtter deg fram til din lisensiering. Du kan diskutere trening og lederskap, få tips om musikk og teste ditt program og ditt lederskap på din fadder.


Sluttprøven kalles lisensiering
Det siste som skjer før du er klar til å lede treninger, er at du må godkjennes av en Friskis&Svettis lisensierer. Leder du gruppetrening får du lede en vanlig trening. Her er det en lisensiereren som vurderer om du har forstått programopplegget og leder treningen på en bra og pedagogisk måte. Skal du instruere i styrkerommet følger lisensiereren deg under en instruksjon.
Utvikle dine talenter
For at du som leder og instruktør skal være trygg, utvikle deg og fortsette å holde høy kvalitet, får du en oppfølging på treningen din hvert år. En oppfølger ser på din trening eller instruksjon, og gir deg feedback som kan hjelpe deg å hele tide utvikle både treningen og ditt lederskap. Foreningen har også mulighet å tilby deg nye kurs etterhvert slik at du opplever at du videreutvikles.

Vil du vite mer? Sjekk med din nærmeste Friskis&Svettis forening. Ring, mail eller spør noen av funksjonærene i foreningen, når du er på trening, om når og hvordan rekrutteringen foregår.
Lykke til!

150 kurs for nesten 6 000

Vi er veldig stolte av vår utdanningsvirksomhet. Det begynte med et unikt konsept for å utdanne jympaledere, og i dag har vi utviklet kursvirksomhet innen stort sett alle funksjonær–funksjoner i Friskis&Svettis.

I løpet av ett år gjennomføres det ca. 150 forskjellige kurs, temadager og møteplasser i F&S' regi, med totalt nesten 6000 deltagere. I Norge utdannes det mellom 50 og 100 nye treningsledere i året, i tillegg til at det er mange som videreutdanner- eller oppdaterer seg. Det tilbys dessuten ulike opplegg for verter, styremedlemmer og andre typer av funksjonærer.

Utdanningen er kjernen

Interessen for å utdanne seg i Friskis&Svettis foreninger er stor. Både når det gjelder grunnutdanninger, videreutdanning og spesialiseringer. Under utdanningen styrkes og utvikles det som er unikt for Friskis&Svettis.

Den lange listen av ulike utdanningsmuligheter i Friskis&Svettis blir stadig lenger og består idag bl.a. av Ettan, som er første grunnkurs, for så å følge opp med Treningsformkurs for saltrening, jogging, spinning, styrkerom, vektstang og aerobics. I tillegg finnes videreutdanninger som bl.a. basis, intensiv, senior, rygg, start, styrke, puls, stasjon, stavgang, step, core, flex, dans, vertsansvarlig, samt kurs for ansatte, lederoppfølgere og lisensierere.

150 kursholdere

Friskis&Svettis har egne kursholdere som holder kursene. I tillegg har vi et korps av såkalte diplomerere⁄lisensierere som godkjenner de nye instruktørenes første treningsprogram etter endt kurs. Det er ca.150 utdanningsledere og diplomerere⁄lisensierere, hvorav 21 stk i Norge.

Vil du bli funksjonær i din forening? Ta kontakt; http://www.friskissvettis.no/kontakt/foreninger

			
Utvalgte bilder fra

#friskissvettisnorge