Friskis&Svettis varemerke

Friskis&Svettis Riks er innehaver av blant annet varemerkene Friskis&Svettis, Friskis, Svettis, Ki og Røris.

Det er ikke tillatt for andre å anvende disse på en måte i strid med Friskis&Svettis retningslinjer, ei heller snylte på det renommé som er bygget opp rundt Friskis&Svettis.

Et varemerke risikerer å miste sin verdi og sin enerett dersom det ikke beskyttes ved å brukes på en korrekt måte. Med dette menes det at det kun brukes i sin registrerte form og ikke sammen med andre varemerker.

Tenk derfor på over dette dersom du privat vil bruke navnet Friskis&Svettis, Røris eller logo når du forteller om Friskis&Svettis (øvrige varemerker skal aldri brukes).

  1. Bruk alltid ® når du bruker Friskis&Svettis varemerket; Friskis&Svettis®, Røris®
  2. Friskis&Svettis logo er en kvadrat. Logo består av det hvite figurmerket i den røde kvadraten. Det er kun denne logo som skal brukes.
  3. Logoen skal alltid omgis av en beskyttet frisone, hvilket innebærer at det skal finnes luft rundt logoen for at den skal fremstå klart og tydelig.
  4. Logoen skal aldri synes sammen med noen annen logotype.
			
Utvalgte bilder fra

#friskissvettisnorge