Vedtekter

Alle Friskis&Svettis foreninger følger Norges Idrettsforbund sin lovnorm for idrettslag i NIF. I tillegg må foreningene forholde seg til Fleridrettsforbundets lover, til dokumentet Betingelser og vilkår for medlemskap i en Friskis&Svettis forening, Regler for medlemsforeninger i F&S og Vedtekter for den ideelle foreningen Friskis&Svettis Riks

			
Utvalgte bilder fra

#friskissvettisnorge