12 verdier

Om du vil ha 12 forklaringer på hvorfor Friskis&Svettis er som det er

Friskis&Svettis startet i 1978. Idéen var til å tilby lystbetonet og lett tilgjengelig trening av høy kvalitet for alle. I tillegg er det et ønske om å gjøre dette ut fra noen verdier som, selv om de formuleres om fra tid til annen – ledere, instruktører, resepsjonister, styremedlemmer, økonomer, markedsansvarlige, verter, vaktmestere og alle andre funksjonærer bærer med seg i sine hjerter. I dag har vi formulert 12 slike veivalg. Forhåpentligvis gjør de en forskjell når vi møter deg. Og i alt vi gjør.

Våre 12 veivalg

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
			
Utvalgte bilder fra

#friskissvettisnorge