Trening for barn og unge

Friskis&Svettis trening er for alle, yngre som eldre, utrente som trente.

For barn og unge har vi utviklet spesielle timer eller arbeidsmåter for allsidig og lekfull trening med kvalitet. Barn deltar ut i fra sine egne forutsetninger og alle som har lyst kan være med.

Barn 2-12 år tilbys timer der man både kan være sammen med en voksen eller på egenhånd.
Fra 13 års alderen åpner det seg flere muligheter til å trene sammen med en voksen eller på egenhånd både i gruppetrening og i styrkerommet. Her varierer tilbudet seg fra forening til forening avhengig.

Treningstilbud basert på barn og unge

Lekfull og allsidig trening

Friskis&Svettis treningsfilosofi bygger på at mennesket er bygd for å bevege seg og har det bra når vi beveger oss. Men det må være lystfylt å bevege seg. Kun da klarer vi å holde på den gode vanen. Det handler ikke i første omgang å plukke bort dårlige vaner, men om å legge til en god vane.

Tidlig oppdagelse

Vårt syn på mosjon og bevegelse handler mer om lyst enn om at man må. Derfor er lek en selvsagt ingrediens i all vår trening for barn og unge. Vi tror at dersom vi tidlig oppdager bevegelsesglede og kjenner våre kropper kjenner vi også bevegelseslyst senere i livet.

Ingen utestengning

Barn har et naturlig og spontant forhold til bevegelse og i vår trening for barn og unge skaper vi forutsetninger for det. Vi ser dette som et komplement til idrettsklubbene sin trening, uten konkurranse og utestengelse. Treningseffekten av enkelte øvelser er ikke det viktigste, men at det skal være gøy, utfordrende og utviklende.

Musikk og naturlighet

Alle våre barnetimer trener og utfordrer det naturlige bevegelsesmønsteret, motorikk, koordinasjon og balanse. Treningen utvikler grunnferdighetene som styrke, stabilitet, utholdenhet, kondisjon, bevegelighet, holdning og teknikk.

Musikken er viktig i mange av våre timer. Den gir energi, skaper en følelse og motiverer oss til å bevege oss på forskjellige måter. Barnetimene er kortere enn vanlige timer og har et variert opplegg som ligner barnas måte å veksle mellom full fart og hvile. Fremfor alt er det ens egen kropp som er redskapet i treningen.

			
Utvalgte bilder fra

#friskissvettisnorge